Kretania trappi (ex-Plebejus pylaon)
         
Zephyr Blue  
L'azuré des astragales  
           
 
 
   
1] mâle de Kretania trappi - Suisse - 05/06/2010   2] même specimen que 1]  
       
       
   
3] même specimen que 1]   4] même specimen que 1]  
       
       
   
5] femelle de Kretania trappi - Suisse - 05/06/2010   6] même specimen que 5]  
       
       
   
7] même specimen que 5]   8] même specimen que 5]  
       
       
     
9] même specimen que 5]      
       
       
Description :  
     
Période de vol :  
       
       
Habitat :