Zygaena filipendulae
         
Six-spot Burnet  
La Zygène des lotiers  
           
 
 
5-spotted Zygaena filipendulae   6-spotted Zygaena filipendulae
& transitional forms with weak 6th spot
 
(click on the thumbnail)   (click on the thumbnail)  
   
   
       
     
     
caterpillars & cocoons
of Zygaena filipendulae
 
mating pairs
of Zygaena filipendulae
(click on the thumbnail)   (click on the thumbnail)